Podmínky

Smluvní ujednání
upravující užívání služeb poskytovaných na stránkách Vodvaz.cz


Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel stránek Vodvaz.cz uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

 

 1. Návštěvou, připojením, prohlížením a/nebo použitím stránky Vodvaz.cz, nebo jakékoliv služby nabízené na stránce Vodvaz.cz potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili tyto podmínky, souhlasíte s nimi a že jste jimi vázán, a to v souladu s platnými zákony a předpisy. Prohlašujete, že jste oprávněni uzavřít tuto smlouvu.

 

 1. Pokud by návštěvník těchto internetových stránek zjistil, že dochází provozem těchto stránek k porušování práv třetích osob (např. autorského práva ohledně některé z her nebo videa), bezodkladně toto sdělí na emailovou adresu admin@vodvaz.cz a uvede, v čem porušení práva spočívá, identifikaci osoby, jejíž právo bylo porušeno a tato tvrzení doloží. Administrátoři v případě prokázaného porušení práv třetí osoby provedou bezodkladně příslušná opatření.

 

 1. Provozovatelé stránek Vodvaz.cz neodpovídají za škody vzniklé hraním her nebo sledováním videí na těchto internetových stránkách. Provozovatelé neodpovídají za technické výpadky během hraní her nebo sledování videí.

 

 1. Doporučujeme uživatelům těchto internetových stránek, aby hraní her nebo sledování videí přerušili alespoň na 10 minut po každé hodině hraní nebo sledování. Pokud uživatel zjistí, že hraní her u něj vyvolává změny zdravotního stavu, např. bolesti hlavy, závratě, doporučujeme, aby bezodkladně přerušil hraní her nebo sledování videí a vyhledal lékařskou pomoc.

 

 1. Veškeré právní nároky týkající se těchto internetových stránek a hraní her prostřednictvím těchto internetových stránek se řídí právním řádem České republiky a případná soudní řízení budou vedena u příslušných soudů České republiky.

 

 1. Provozovatelé stránek Vodvaz.cz berou ochranu soukromých údajů svých uživatelů velmi vážně. Vámi poskytnuté údaje slouží výhradně pro statistické účely serveru Vodvaz.cz. Na uvedený e-mail Vám může být zaslán Newsletter Vodvaz.cz.

 

 1. Pravidla vkládání diskuzních příspěvků
 • Příspěvek nesmí obsahovat vulgární výrazy, urážky a výhrůžky
 • Je zakázáno vkládat příspěvky s cílem flamingu (hádek) a trollingu (provokování)
 • Je zakázáno vkládat off-topic příspěvky (nesouvisející s tématem hlášky)
 • Je zakázáno vkládat příspěvky obsahující reklamu, pornografii a warez nebo porušující zákony

 

 

 1. Změna Podmínek -s užívání stránek Vodvaz.cz si vyhrazuje právo na změnu Podmínek užívání s okamžitým efektem jejich uveřejněním na této stránce.

 

 1. Služby serveru jsou uživatelům poskytovány bezplatně a provozovatel jeho provoz financuje téměř výlučně z prodeje reklamního prostoru. Blokování, stahování či zobrazování reklamy proto považuje přinejmenším za projev neslušného chování.

 

 1. Provozovatel zaručuje všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů. Provozovatel nesbírá žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů či při účasti na diskusních fórech) a neshromažďuje žádné citlivé údaje.

 

 1. Berete na vědomí, že provozovatelé stránek Vodvaz.cz můžou, ale nejsou povinni kontrolovat Obsah, ale že mají právo (nikoli povinnost) tak učinit s jakýmkoliv Obsahem, který je publikován na stránkách Vodvaz.cz a má právo ho odmítnout a/nebo odstranit. Bez ohledu na výše uvedené mají provozovatelé stránek Vodvaz.cz právo odstranit jakýkoliv obsah, který porušuje podmínky používání, nebo je jinak nevhodný.

 

 1. Provozovatelé stránek Vodvaz.cz neposkytuje, neprodává ani jinak nezveřejňuje údaje třetích stran, pokud tím nejsou povinni ze zákona.


Dodržování těchto podmínek je nezbytným předpokladem jakéhokoli užívání internetového serveru Vodvaz.cz. Kdo server a jeho obsah jakkoli užívá, projevuje tím s těmito podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit; pro užívání serveru jsou změněné podmínky účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na serveru.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelé stránek Vodvaz.cz se zavazují chránit Vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlují, jak využíváme informace, které o vás shromažďujeme, jak nás můžete informovat, pokud chcete omezit použití těchto údajů a postupy, které dodržujeme k ochraně vaše soukromí.

1.      Kontaktní údaje

Webové stránky Vodvaz.cz (dále jen "Stránky") jsou provozovány internetovými nadšenci a momentálně nejsou podnikatelským subjektem.

2.      Úvod

  • Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákony České republiky o ochraně osobních údajů.
  • Tyto postupy se vztahují na poskytování našich služeb a nikoliv na webové stránky, na které lze přejít z našich Stránek nebo prostředníctvím námi poskytovaných služeb.
  • Pokud dojde ke změně v těchto Zásadách upozorníme na změnu na našich Stránkách a plné znění bude zveřejněno zde. Pokud tyto změny nebudete chtít akceptovat, prosíme vás, abyste přestali využívat naše služby a uzavřeli svůj účet.

3.      Získané osobní údaje

  • Budeme o vás shromažďovat pouze ty osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci.

4.      Využívání osobních informací

  • Získané osobní údaje můžeme použít pro: administrativní, provozní a marketingové účely , pro komunikaci s vámi o službách, které využíváte, nebo o jakýchkoliv změnách v poskytovaných službách. Shromážděné osobní údaje poskytneme jiným společnostem pouze v případě, pokud to bude nezbytně nutné k provádění našich služeb nebo pokud nám poskytnete souhlas.
  • Pokud porušíte Podmínky užívání, vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, jako jsou naši právní poradci, a to v rozsahu nezbytném k vyřešení věci.
  • V případě prodeje této společnosti nebo jejího spojení s jinou společností, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty právním poradcům obou stran a potenciálním kupcům a budou postoupeny novým vlastníkům společnosti.
  • Vaše osobní údaje jsme povinni sdělit, pokud to vyžaduje zákon.

5.      Další informace

Můžeme také shromažďovat a poskytovat agregované informace třetím stranám (nejsou tedy identifikováni konkrétní uživatelé) pro statistickou analýzu a za účelem rozvoje společnosti.

6.      Cookies

  • K shromažďování agregovaných informací můžeme využít tzv. "cookies". "Cookie" je malý kousek informace zaslané naším serverem do vašeho webového prohlížeče, který nám umožňuje záznam anonymních dat a vám umožňuje rychlejší pohyb po Stránce. Můžeme použít cookies k řadě účelů, například k tomu, abychom se zjednodušili proces přihlašování, k zajištění bezpečnosti uživatelů a monitorování provozu na Stránkách.
  • Většina prohlížečů Vám umožní vypnout funkci cookie. Pokud chcete vědět, jak to udělat, informace naleznete v nabídce Nápověda ve vašem prohlížeči. Vypnutí funkce cookie může mít ale za následek zpomalení poskytovaných služeb.

7.      Zahraničí

  • Vaše osobní údaje budeme předávat (na rozdíl od agregovaných informací o uživatelích) třetím osobám v zahraničí pouze, pokud to bude nezbytně nutné k zajištění vámi požadovaných služeb.
  • Vzhledem ke globální povaze internetu, vámi poskytnuté informace mohou být přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nemají obdobné zásady ochrany osobních údajů. Nicméně vždy zajistíme, aby vaše osobní údaje byly v maximálním bezpečí.

8.      Bezpečnost

V souladu s požadavky českých zákonů na ochranu osobních údajů se řídíme přísnými bezpečnostními postupy při ukládání a poskytování informací, které jste nám svěřili tak, abychom zabránili jejich zneužití. Používáme standardní technologie k zabezpečení vašich osobních dat. Internet však není bezpečné prostředí a my nemůžeme zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám poskytnete.

9.      Jiné internetové stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nejsou zahrnuty do těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud přistupujete na další stránky pomocí uvedených odkazů, provozovatelé těchto stránek mohou od vás shromažďovat informace, které budou použity v souladu s jejich postupy při ochraně osobních údajů, a které se mohou lišit od našich.

10.  Aktualizace vašich údajů

Pokud chcete aktualizovat veškeré vaše osobní údaje, například pokud jste změnili svou e-mailovou adresu, nebo si nepřejete dostávat informace o konkrétním produktu nebo službě, nebo pokud si přejete ukončit vaše členství, dejte nám vědět.

11.  Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat s případnými dotazy či připomínkami týkající se našich postupů při ochraně osobních údajů, prosím napište na kontaktní adresu uvedenou výše nebo pošlete e-mail na info@vodvaz.cz


V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb. orgánem dohledu nad audiovizuálními službami je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání www.rrtv.cz. Názory autorů se nemusejí shodovat s názory redakce. Zveřejněné články, příspěvky a komentáře nejsou cenzurovány a neneseme za ně odpovědnost. Jestliže považujete některý z příspěvků nebo jiný obsah za porušení autorských práv či jinak poškozující vaše osobní práva oznamte nám a záležitost neprodleně vyřešíme.

 

Chovejte se slušně a dodržujte zákony. Neobtěžujte a neurážejte ostatní. Nespamujte, ani jiným způsobem nevkládejte žádnou reklamu. Rozhodují slovo mají vždy administrátoři. 

 

Návštěvou, připojením, prohlížením, nebo použitím těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili tyto podmínky, souhlasíte s nimi a že jste jimi vázáni, a to v souladu s platnými zákony a předpisy. Prohlašujete, že jste oprávněni uzavřít tuto smlouvu.


Pokud návštěvník těchto internetových stránek zjistil, že dochází k porušování práv třetích osob (např. autorského práva v souvislosti s hrami nebo videi), bezodkladně nám toto sdělí a uvede, v čem porušení práva spočívá, identifikaci osoby, jejíž právo bylo porušeno a tato tvrzení doloží.